Vì Jojo – For Jojo ()


 

Từ nhỏ, Jojo và Paula đã không thể tách rời. Khi Jojo yêu, Paula làm mọi cách để ngăn Jojo phạm sai lầm lớn nhất đời mình: kết hôn.

Mở rộng
[X]
[X]