Usogui – Usogui ()


 

Một con bạc tài ba chiến đấu với bọn lừa đảo quỷ quyệt nhất đang thống trị đất nước trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát một tổ chức bí mật hùng mạnh. Xem mọi nội dung bạn muốn. Dựa trên bộ manga dài tập bán được hơn 10 triệu bản của Sako Toshio.

Mở rộng
[X]
[X]