Tuổi Trẻ Nổi Loạn (Phần 2) – Rebelde (Season 2) ()


 

Khi Elite Way School bắt đầu một học kỳ mới, một kẻ thù quen thuộc là một hội kín có tên là Lodge đe dọa sẽ đánh sập hy vọng âm nhạc của những năm đầu tiên.

Mở rộng
[X]
[X]