Truyền thuyết về Vox Machina (Phần 1) – The Legend of Vox Machina (Season 1) ()


 

Trong một nỗ lực tuyệt vọng để thanh toán cho một tab thanh gắn kết, một nhóm người lầm lạc kết thúc một nhiệm vụ để cứu vương quốc Exandria khỏi các thế lực ma thuật đen tối.

Mở rộng
[X]
[X]