Trường Quay Bong Bóng – The Bubble ()


 

Một nhóm nam nữ diễn viên bị mắc kẹt bên trong bong bóng đại dịch tại một khách sạn cố gắng hoàn thành một bộ phim.

Mở rộng
[X]
[X]