Trường Công Giáo – The Catholic School ()


 

Vào cuối tháng 9 năm 1975, một trường Công giáo nổi tiếng ở Rome dành cho các nam sinh trung lưu được che chở, bị tấn công trong vụ thảm sát Circeo. Bộ phim xem xét điều gì đã gây ra bạo lực.

Mở rộng
[X]
[X]