Trứng Phục Sinh – Eggs ()

Phụ đề Phim Hoạt Hình


 

Khi Take-it đánh cắp nguồn cung cấp Trứng Phục sinh năm nay, một nhóm nhân vật khó có thể kết hợp lại với nhau và dũng cảm với nguy cơ lấy lại những gì hợp pháp của họ. Những nhân vật được định nghĩa phong phú này tạo thành mối quan hệ bạn bè sâu sắc trong suốt cuộc hành trình của họ và khám phá cách đối mặt với nỗi sợ hãi của họ. Họ học cách đối phó với những kẻ bắt nạt và bắt nạt, đồng thời khám phá ra rằng lòng dũng cảm đôi khi có thể sửa chữa bất cứ điều gì.

Mở rộng
[X]
[X]