Trợ Thủ Bí Ẩn – The Assistant ()


 

Zafik bị bỏ tù một cách vô cớ và không hài lòng về điều đó. Khi anh ta được thả, anh ta nhận được sự giúp đỡ của Feroz không có sức mạnh để trả thù.

Mở rộng
[X]
[X]