Trận Đấu Súng Cuối Cùng – Last Shoot Out ()


 

Sau khi Jocelyn mới cưới biết rằng chồng cô là Jody (Michael Welch, nhượng quyền thương mại Chạng vạng) đã bắn chết cha cô, cô sợ hãi chạy trốn khỏi trang trại Callahan. Cô được cứu bởi tay súng Billy Tyson, người bảo vệ cô tại một tiền đồn hẻo lánh khi anh ta ngăn cản những nỗ lực của Jody để đòi lại cô dâu của mình.

Mở rộng
[X]
[X]