Trận Đấu Cuối Cùng – The Last Duel ()


 

Vua Charles VI tuyên bố rằng Hiệp sĩ Jean de Carrouges giải quyết tranh chấp với cận thần của mình bằng cách thách đấu anh ta một trận đấu tay đôi.

Mở rộng
[X]
[X]