Trận Chiến Hồ Trường Tân 2 – The Battle At Lake Changjin II (Watergate Bridge) ()


 

Bộ phim “Cầu Watergate” lấy bối cảnh trong Trận hồ Changjin, trong trận chiến thứ hai của Chiến tranh Triều Tiên do Hoa Kỳ hậu thuẫn. Một nhiệm vụ khó khăn hơn, lần này họ sẽ đến một chiến trường khó khăn hơn và chấp nhận thử thách tàn khốc hơn. Chiến trường này là cổ họng của con đường rút lui của quân đội Hoa Kỳ – Cầu Watergate.

Mở rộng
[X]
[X]