Tổng Đài Truy Vết – The Guilty ()


 

Một sĩ quan cảnh sát bị giáng chức được phân công phụ trách bàn điều phối cuộc gọi đã mâu thuẫn khi anh ta nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp từ một phụ nữ bị bắt cóc.

Mở rộng
[X]
[X]