Tình Bạn Diệu Kỳ – The Best Friend ()


 

Nó mô tả một nhóm bạn với những tính cách và hoàn cảnh khác nhau, gặp nhau ở trường đại học vào năm 2008. Nó cho thấy quá trình họ dần dần mở lòng với nhau và trở thành bạn thân của nhau.

Mở rộng
[X]
[X]