Tìm Lại Chính Mình – Mayday ()


 

Ana được đưa đến một vùng đất đẹp như mơ và nguy hiểm, nơi cô tham gia vào một đội quân gồm các cô gái tham gia vào một cuộc chiến không hồi kết. Mặc dù cô ấy tìm thấy sức mạnh trong thế giới sôi động này, cô ấy nhận ra rằng cô ấy không phải là kẻ giết người mà họ muốn cô ấy trở thành.

Mở rộng
[X]
[X]