Tiếng Vọng (Phần 1) – Echoes (Season 1) ()


 

Cặp song sinh giống hệt nhau Leni và Gina đã bí mật hoán đổi thân phận cho nhau trong nhiều năm. Nhưng khi một trong hai mất tích, cuộc sống của họ bắt đầu sụp đổ.

Mở rộng
[X]
[X]