Tiếng Vọng Của Bạo Lực – Echoes of Violence ()


 

Một người nhập cư đi từ Sedona đến Los Angeles để tìm cách trả thù luật sư nhập cư đã hủy hoại cuộc đời cô.

Mở rộng
[X]
[X]