Tiệm Cà Phê Cần Sa (Phần 3) – Family Business (Season 3) ()


 

Biết rằng cần sa sẽ được hợp pháp hóa, Joseph, một doanh nhân thất bại, quyết định chuyển đổi, với sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè, mở cửa hàng bán thịt kosher của cha mình và mở tiệm cà phê cần sa đầu tiên ở Pháp.

Mở rộng
[X]
[X]