Tiệc Đêm Chết Chóc – Deadly Girls Night Out ()


 

Deadly Girls Night Out là câu chuyện về ba người bạn thân lên kế hoạch cho một buổi tiệc tùng thâu đêm. Tuy nhiên, đêm cuối cùng lại dẫn đến một cái chết bi thảm làm sáng tỏ những bí mật sâu kín.

Mở rộng
[X]
[X]