Thủy Chiến Đảo Hansan: Rồng Trỗi Dậy – Hansan: Rising Dragon ()


 

‘Hansan’ là một bộ phim về Trận chiến Hansando, Trận chiến của Hải quân Hàn Quốc, nơi đã đánh bại phần lớn lực lượng hải quân Nhật Bản ngoài khơi bờ biển Hansando vào ngày 8 tháng 7 năm 1592.

Mở rộng
[X]
[X]