Thương Mến, Victor (Phần 2) – Love, Victor (Season 2) ()


 

Victor là một học sinh mới của trường trung học Creekwood trên hành trình khám phá bản thân, đối mặt với những thử thách ở quê nhà, thích nghi với một thành phố mới và đấu tranh với xu hướng tính dục của mình.

Mở rộng
[X]
[X]