Thực Thi Công Lý – The Enforcer ()


 

Một người thi hành công vụ phải hy sinh mọi thứ để cứu một cô gái trẻ mà anh ta kết bạn khỏi tay trùm buôn bán ma túy nữ có liên quan đến buôn bán cybersex.

Mở rộng
[X]
[X]