Thú Tội Đi Fletch – Confess, Fletch ()


 

Sau khi trở thành nghi phạm chính trong nhiều vụ giết người, Fletch cố gắng chứng minh mình vô tội trong khi đồng thời tìm kiếm bộ sưu tập nghệ thuật bị đánh cắp của hôn phu.

Mở rộng
[X]
[X]