Một phụ nữ trẻ đang tìm cách cải thiện bản thân đã nhờ đến sự giúp đỡ của một nhà thôi miên nổi tiếng. Nhưng sau một số buổi học căng thẳng, cô phát hiện ra những hậu quả bất ngờ và chết người.

Mở rộng
[X]
[X]