Thợ Săn Quái Vật: Dòng Máu Khởi Nguồn (Phần 1) – The Witcher: Blood Origin (Season 1) ()


 

Hơn một nghìn năm trước các sự kiện của “Thợ săn quái vật”, bảy kẻ bị ruồng bỏ ở thế giới yêu tinh hợp lực trong nhiệm vụ chống lại một đế chế toàn năng.

Mở rộng
[X]
[X]