Thiên Thần Bí Ẩn (Phần 1) – The Equalizer (Season 1) ()


 

Một nhân vật bí ẩn sử dụng các kỹ năng sâu rộng của mình để giúp những người không còn nơi nào khác có thể quay đầu.

Mở rộng
[X]
[X]