The Zone: Endure To Survive – The Zone: Endure To Survive ()


 

Sự đa dạng bí ẩn hoàn toàn mới chỉ bắt đầu với một quy tắc: “Sống sót, không có vấn đề gì”. Đối với mỗi nhiệm vụ, các thành viên sẽ bước vào một không gian thực tế ảo không xác định thông qua một cánh cửa bí mật. Dù có phải đối mặt với thực tế nào qua cánh cửa, họ cũng phải chịu đựng và tồn tại.

Mở rộng
[X]
[X]