The King’s Man: Khởi Nguồn – The King’s Man ()


 

Vào những năm đầu của thế kỷ 20, cơ quan Kingsman được thành lập để chống lại một băng đảng âm mưu chiến tranh quét sạch hàng triệu người.

Mở rộng
[X]
[X]