Thế Giới Không Lối Thoát (Phần 2) – Alice in Borderland (Season 2) ()


 

Một nhóm tội phạm buồn chán được chuyển đến một chiều không gian song song như một phần của trò chơi sinh tồn.

Mở rộng
[X]
[X]