Thất Hình Đại Tội Movie 2: Lời Nguyền Ánh Sáng – The Seven Deadly Sins: Cursed by Light ()


 

Meliodas và những người bạn của anh ấy bắt đầu hành động trở lại khi kỷ nguyên hòa bình mới đang bị đe dọa bởi một liên minh phép thuật hùng mạnh có thể đánh dấu sự kết thúc cho tất cả.

Mở rộng
[X]
[X]