Thảm Họa Giàn Khoan – The Burning Sea (Nordsjøen) ()


 

Khi một giàn khoan dầu ngoài khơi Na Uy bị hỏng, các nhà nghiên cứu cố gắng xác định điều gì đã xảy ra và nhận ra đó chỉ là sự khởi đầu của một thảm họa lớn hơn nhiều

Mở rộng
[X]
[X]