Tên Ta Là Tử Thù – My Name Is Vendetta ()


 

Khi kẻ thù trong quá khứ giết vợ và anh vợ của anh, một cựu tay sai mafia cùng con gái chạy trốn đến Milan để lên kế hoạch trả thù.

Mở rộng
[X]
[X]