Tạp chí French Dispatch – The French Dispatch ()


 

Một bức thư tình gửi các nhà báo lấy bối cảnh tại một tiền đồn của một tờ báo Mỹ ở một thành phố hư cấu của Pháp thế kỷ XX, làm sống động một bộ sưu tập các câu chuyện được đăng trên “Tạp chí Dispatch của Pháp”.

Mở rộng
[X]
[X]