Tận Diệt: Khải Huyền – Wyrmwood: Apocalypse ()


 

Trong một vùng đất hoang ở Úc bị nhiễm zombie, người lính Rhys đã dành cả cuộc đời của mình để theo dõi và bắt sống những người sống sót cho Surgeon General với hy vọng tìm ra cách chữa trị.

Mở rộng
[X]
[X]