Tấn Công Phần Lan – Omerta 6/12 (Attack On Finland) ()


 

Sau khi lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Phần Lan bị gián đoạn bởi một cuộc tấn công khủng bố vào Phủ Tổng thống và các vị khách quý bị bắt làm con tin, một nhân viên dịch vụ an ninh cố gắng tìm ra kẻ đang cố gắng gây bất ổn châu Âu.

Mở rộng
[X]
[X]