Ta Là Groot (Phần 1) – I Am Groot (Season 1) ()


 

Một loạt phim ngắn có hình Groot cây con cùng với một số nhân vật mới và khác thường.

Mở rộng
[X]
[X]