Sự Trả Thù Của Người Thứ 3 – Revenge of Others ()


 

Ok Chan Mi là một học sinh trung học 19 tuổi. Cô từng là vận động viên bắn súng cho một đội trung học. Một ngày nọ, anh trai sinh đôi của Ok Chan Mi qua đời. Cô đuổi theo sự thật liên quan đến cái chết của anh ta. Cô ấy dính líu đến Ji Soo Heon. Thay mặt những học sinh bị bắt nạt, Ji Soo Heon trả thù những kẻ hành hạ họ.

Mở rộng
[X]
[X]