Sự Trả Thù Của Juana (Phần 1) – The Five Juana (La Venganza de las Juanas) (Season 1) ()


 

Năm phụ nữ có cùng một vết bớt quyết làm sáng tỏ sự thật về quá khứ của họ và khám phá ra mớ chuyện dối trá bi thảm do một chính trị gia quyền lực dựng lên.

Mở rộng
[X]
[X]