Sự Kiện Thảm Họa: Woodstock 99 (Phần 1) – Trainwreck: Woodstock ’99 (Season 1) ()


 

Woodstock 1969 hứa hẹn hòa bình và âm nhạc, nhưng sự hồi sinh năm ’99 của nó mang lại những ngày thịnh nộ, bạo loạn và tổn hại thực sự. Tại sao nó lại đi sai lầm khủng khiếp như vậy?

Mở rộng
[X]
[X]