Sứ Giả Ngốc Nghếch Của Chúa (Phần 1) – God’s Favorite Idiot (Season 1) ()


 

Clark tốt bụng dường như là người cuối cùng mà Chúa sẽ chọn để chống cái ác. Giờ anh cần nàng đồng nghiệp anh thích và hội bạn tốt giúp truyền thông điệp và cứu thế giới.

Mở rộng
[X]
[X]