Sr. – Sr. ()


 

Theo dõi lời tường thuật nhẹ nhàng nhưng bất kính một cách thích hợp về cuộc đời và sự nghiệp của Robert Downey Sr., đạo diễn người Mỹ dũng cảm và có tầm nhìn, người đã đặt ra tiêu chuẩn cho phim hài phản văn hóa trong những năm 1960 và 1970.

Mở rộng
[X]
[X]