Sở cảnh sát Paradise (Phần 4) – Paradise PD (Season 4) ()


 

Loạt phim hoạt hình về cảnh sát xấu. Không xấu bằng tham nhũng, tệ bằng kém hiệu quả. Họ không phải là những người phản ứng đầu tiên, họ là những người phản ứng tồi tệ nhất.

Mở rộng
[X]
[X]