Sinh Vật Huyền Bí: Những Bí Mật Của Dumbledore – Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore ()


 

Phần thứ ba của “Fantastic Beasts and Where to Find Them”, theo sau cuộc phiêu lưu tiếp tục của Newt Scamander.

Mở rộng
[X]
[X]