Siêu Điệp Viên (Phần 3) – Tom Clancy’s Jack Ryan (Season 3) ()


 

Nhà phân tích đầy triển vọng của CIA, Jack Ryan, bị đẩy vào một nhiệm vụ nguy hiểm trên thực địa.

Mở rộng
[X]
[X]