Shining Vale (Phần 1) – Shining Vale (Season 1) ()


 

Bộ phim tập trung vào một gia đình bị rối loạn chức năng chuyển đến một thị trấn nhỏ từ thành phố, sống trong một ngôi nhà có quá khứ bị che khuất có thể bị ma ám hoặc không. Tuy nhiên, Pat (Cox) là người duy nhất có vẻ nhận thấy những sự kiện kỳ ​​lạ, và cuối cùng bị thuyết phục rằng cô ấy bị ám hoặc bị trầm cảm.

Mở rộng
[X]
[X]