Sát Nhân Ấn Độ: Gã đồ tể Delhi (Phần 1) – Indian Predator: The Butcher of Delhi (Season 1) ()


 

Hàng loạt thi thể không còn nguyên vẹn cùng các ghi chú chế nhạo bị bỏ lại ngoài một nhà tù ở Delhi thúc đẩy cảnh sát truy lùng tên sát nhân hàng loạt thù hận hệ thống.

Mở rộng
[X]
[X]