Trong những ngày trước Thế vận hội Seoul năm 1988, một nhóm tay đua và thợ sửa xe đủ thành phần bí mật triệt hạ một đường dây rửa tiền khổng lồ.
Diễn viên chính:Yoo Ah In,Ko Kyung Pyo,Lee Kyu Hyung
Mở rộng
[X]
[X]