Rồng Đen 2 / Đấu Trường Sinh Tử 2: Sự Huỷ Diệt – Mortal Kombat: Annihilation ()


 

Một nhóm các chiến binh võ thuật chỉ có sáu ngày để cứu Trái đất khỏi một cuộc xâm lược ngoài chiều.

Mở rộng
[X]
[X]