Rồi Barbara gặp Alan – Then Barbara Met Alan ()


 

Sau khi gặp nhau ở CLB, hai người chuyên biểu diễn ở quán rượu yêu nhau và bắt đầu vận động cho quyền của người khuyết tật trên khắp Anh Quốc. Dựa trên chuyện có thật.

Mở rộng
[X]
[X]