Raymond và Ray – Raymond & Ray ()


 

Hai anh em cùng cha khác mẹ Raymond và Ray đoàn tụ khi người cha ghẻ lạnh của họ qua đời – và phát hiện ra rằng điều ước cuối cùng của anh là được họ đào mộ cho anh. Cùng nhau, họ xử lý những người họ đã trở thành đàn ông, cả vì cha của họ và bất chấp ông.

Mở rộng
[X]
[X]