Một nhóm sinh viên đại học đi vào rừng nhiệt đới để tìm kiếm các bản vẽ hang động. Nhưng một loài chim thắt lưng dài 50 foot được cho là đã tuyệt chủng đang khao khát máu.

Mở rộng
[X]
[X]